Nejčastější dotazy

Pokud nenajdete odpověď obraťte se na nás pomocí formuláře níže.

Pro koho je program Dešťovka určen? Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.
Kdo může žádat od dotaci pouze na závlahu, bez splachování? Každý rodinný a bytový dům zkolaudovaný(datum dokončení v katastru) před více než dvěma lety od realizace a úhradny nákladů na pořízení. I rekreační objekty, které jsou využívány celoročně.
Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě. Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek AIS SFŽP ČR, vše tak vyřídíte z pohodlí domova. Nutné je přiložit odborný posudek, který Vám zpracujeme.
Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí? Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.
Za jak dlouho musím realizaci dokončit? Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.
Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování? Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.
Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)? Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).
Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů? Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.
Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu? Jak je to v takovém případě s dotací a se způsobilými výdaji? Ano, i v tomto případě se poskytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3). Mezi způsobilé výdaje lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy.
Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci? Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.