Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Na dotaci dosáhnou:

- majitelé  rodinných, bytových a rekreačních objektů v celé ČR

- dotaci lze získat i k novostavbě domu a to i ve výstavbě

- dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

- lze využít novou podzemní nádrž či stávající septik či žumpu.


Maximální dotace: 105.000- Kč