Co je VODNÍ AUDIT?

Jak souvisí s dotací Dešťovka? Kde je dobré začít s využitím dešťových vod v domě? Na co se zaměřujeme při vodním auditu?


"VODNÍ AUDIT" -> konkretizace obsahu vodního auditu (podobnost s energetickým auditem): 

- kde je voda využívaná 

- jaká je její spotřeba

- topografie místa

- kde ušetřit vodu

- jak se chovat

- jak ušetřit pomocí využití dešťové voda, odpadní vody


  • Navrhované aktivity pro Vodní audit

 proces optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu - snížení či eliminace potřeby vody

 přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský, recyklační, výroba oceli a další), instalace uzavřených cirkulačních okruhů

 opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody - technologie filtrační, pro chemické čištění

 optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků - údržba, logistika, doprava

 snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;  využívání potenciálu odpadní páry

 optimalizace technologie chlazení (náhrada chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením)

 jímání, akumulace a využívání dešťové vody;  zlepšení infrastruktury, monitorování a odstraňování netěsností rozvodů vody

 zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji

 instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků

 nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích. 


Hlavní cílová skupina Vodního auditu

- Podnikatelské subjekty 

- Majitelé rodinných, bytových a rekreačních objektů

Cílové území: 

 Území České republiky (mimo území hl. města Prahy) 

Typy příjemců: 

 Podnikatelské subjekty (MSP, příp. velké podniky)Pro rodinné a bytové domy tu je dotační program proti suchu tzv. "Dotace Dešťovka"